Propolis

Propolis

Propolis eller bikitt är ett anmärkningsvärt naturämne som bina producerar av råvaror samlade från träd och växter. Bina producerar propolis för att skydda sin bikupa mot föroreningar och sjukdomar. Propolis består av vegetabiliska proteiner och växtsafter (50–55 %), vax (30–40 %), eteriska oljor (8–10 %) och pollen (5–10 %), vilket gör att propolis innehåller vax, harts, fett- och aminosyror.

I vårdsyfte började propolis användas redan i gamla Egypten, senare även i gamla Grekland och i Romariket. I medeltida Europa användes honung och propolis för behandling av förkylningar, variga hudåkommor, ledinflammationer och andra sjukdomar. I alternativmedicin används propolis aktivt även idag.

Forskare har beskrivit propolis som ett ämne med antibakteriell, antiviral, antifungal, antiinflammatorisk och till och med anticancerogen verkan som dessutom är immunförstärkande. Eftersom propolis enligt flera undersökningar innehåller många flavonoider används den som alternativmedel vid behandling av sårinfektioner. Propolis’ förmåga att bekämpa övre luftvägsinfektioner har dokumenterats i ett flertal vetenskapliga källor.

Propolis innehåller ett B-vitaminkomplex och anmärkningsvärda halter av C- och E-vitamin samt betakaroten. Personer som har biallergi bör dock använda propolis med försiktighet och rådgöra först med sin allergiläkare.

Om Nyttan Med Naturens Gåvor

Gå till sektionen