Havtorn

Hippophae rhamnoides

Havtorn är en värdefull hälsoväxt som uppskattas för sin höga vitaminhalt och innehåll av andra bioaktiva komponenter. Havtornsfrukter innehåller: C-vitamin, B-gruppens vitaminer, karotenoider (b-karoten, g-karoten, lykopen), bioflavonoider (kaempferol, isorhamnetin, quercetin), mineralämnen, oersättliga fettsyror, organiska syror mm. Som stödjande kosttillskott rekommenderas havtorn vid följande indikationer.

Immunförsvaret

Havtorn har allmänt toniserande och immunförsvarsstimulerande effekt, framförallt tack vare sina höga halter av b-karoten och C-vitamin. Därför är havtornsprodukter ett bra medel både för förebyggande av säsongsbetonade virusinfektioner (s.k. förkylningssjukdomar) och för återhämtning efter sjukdom. Havtorn är lämpligt som allmänt stärkande vitamin- och mineralrikt medel vid vårtrötthet och utmattning.
Tack vare sina antioxidanta egenskaper passar havtorn även för patienter som får strålbehandling. Havtornsolja smörjs in i huden innan strålbehandling för att minska vävnaders cellskador. Antioxidanter är ämnen som blockerar fria radikalers skadliga verkan för biomembraner och biomolekyler. Hos havtorn är sådana föreningar karotenoider och bioflavonoider (växtpigment som ger bären dess orangegula färg).
Havtorn har preliminärt även bevisats ha anticancerogen effekt (b-karoten; lykopen – mot utveckling av vissa typer av mag-, bröst-, prostata- och pankreascancer; zeaxantin – förebyggande effekt mot bröstcancer).

Hjärt- och kärlsystemet

Flavoner som havtorn innehåller (quercetin, kaempferol) stärker hjärtats kontraktilitet (kontraktionsförmåga), dess pumpfunktion, minskar perifer resistens (motståndet i kärlen) och ökar blodkärlens elasticitet. Därför har havtorn även en viss blodtryckssänkande effekt. Dessutom har havtorn noterats ha kolesterolsänkande effekt för blodplasman.
Bioflavonoider i samverkan med C-vitamin stärker kapillärväggarna (förhindrar hyaluronidas och aktiviteten hos andra enzymer som kan bryta ner bindvävnadens element) och minskar därmed risken för utveckling av ateroskleros.

Huden

Tack vare sitt innehåll av bioflavonoider har havtorn såväl antiinflammatorisk, antiallergisk, värk- och virusbekämpande som antimikrobiell effekt. Därför lämpar havtornsolja sig för utvändig behandling av skrapsår, inflammationer, brännskador, eksem, hudutslag, sår och andra hudåkommor genom att påskynda vävnaders granulering och epitelisering, minska infektions- och allergitecken.
Havtornsolja skyddar huden mot solstrålningens skadliga verkan (förebygger hudcancer) och kan även användas vid solskadad hud.

Matsmältningssystemet

Havtornens förmåga att bidra till snabbare vävnadsåterbyggnad gör den till ett bra hjälpmedel vid sår i magsäcken och tolfingertarmen (den påskyndar bildningen av ärrvävnad som behövs för återställning). Tack vare sina organiska syror hjälper havtorn dessutom att normalisera matsmältningen vid matsmältningsbesvär. Eftersom bioflavonoider har en viktig roll bl.a. i leverns skyddsfunktion, lider kroniska alkoholister ofta av bioflavonoidbrist.
Den praktiska erfarenheten hos konsumenter av havtornsprodukter har visat att havtorn lindrar inflammationer och sår i munslemhinnan och kan även hjälpa vid heshet.

Kontraindikationer

Vid efterlevnad av rekommenderade doser för havtorn finns det inga biverkningar eller kontraindikationer noterade. Vid invärtes bruk bör dock personer med sår i magsäcken eller tolvfingertarmen eller personer med refluxsjukdom vara lite mer försiktiga med havtornssirap.

Sammanfattningsvis

Havtorn rekommenderas både som ett värdefullt tillskott till den dagliga kosten och som ett milt lindringsmedel vid ovan beskrivna indikationer. För att uppnå önskad effekt bör dock havtorn konsumeras under en längre period.

Om Nyttan Med Naturens Gåvor

Gå till sektionen