Användarvillkor och integritetspolicy

Användarvillkor

 • Föreliggande köpvillkor för webbutiken gäller för alla personer (nedan kallad Kund) som beställer varor från webbutiken www.tervix.ee.
 • Alla priser anges i euro och inkluderar moms.
 • Betalning för gjorda inköp sker via en länk till internetbank.
 • Köpeavtalet (nedan kallat Avtal) anses ha ingåtts i och med att Kunden har skickat in sin beställning och fått en bekräftelse på lyckad betalning.
 • Steg för steg anvisningar för beställning:
  1. Lägg önskade produkter i din kundvagn.
  2. I kundvagnsvyn klicka på ”Till kassan”.
  3. I kassavyn fyll i obligatoriska personuppgifter och bocka i rutan för godkännande av webbutikens köpvillkor. Klicka på ”Slutför beställning”.
  4. Besökaren omdirigeras till betalningssidan.
  5. Efter lyckad betalning enligt valt betalningsalternativ visas en beställningsbekräftelse på skärmen vilket även skickas till den av kunden angivna e-postadressen. Vid användning av ett betalningsalternativ som misslyckas avbryts beställningshanteringen.
  6. Om det tar längre tid att fullgöra en beställning eller om problem uppstår därvid kontaktas Kunden omedelbart för att komma överens om kompletterande villkor för beställningens fullgörelse.
 • Leveranstiden i Estland är fem vardagar, inom EU tio vardagar och till övriga destinationer 15 vardagar.
 • Kunden har rätt att häva köpet inom 14 dagar från varornas leveransdatum. Rätten att häva köpet förutsätter att produktens förpackning har öppnats försiktigt utan att skada den och att varan som återlämnas är i originalförpackning. Varan måste vara oanvänd.
 • Pengarna för returnerade varor återbetalas till Kundens konto snarast möjligt, dock senast inom 30 vardagar från att säljaren har tagit emot varorna. Fraktkostnaden för returnering av varor betalas av Kunden.
 • Anmälan för att häva köpet måste skickas till e-postadressen info@tervix.ee. Anmälan måste innehålla följande uppgifter: vilken vara ska returneras, beställningsnummer och kontonummer dit pengarna ska återbetalas.
 • Alla produkter omfattas av lagstadgad garanti. Det är beställningen som gäller som garantibevis.
 • Kundens personuppgifter är konfidentiella och lämnas inte ut till utomstående förutom vid fall när lagen kräver det.
 • Det är handlaren som är personuppgiftsansvarig. Handlaren överför de personuppgifter som behövs för hantering av betalningar till Maksekeskus AS som är personuppgiftsbiträde.

Integritetspolicy

 • Dina personuppgifter behandlas av Tervix OÜ, org.nr. 12931086, Harjumaa, Tallinn, Värvi 5, info@tervix.ee. Uppgifter samlas endast i syfte att kunna leverera beställda varor eller skicka erbjudanden (endast om du har önskat det). Uppgifter kan samlas på vår webbsida, via e-post, i samband med kundträffar, evenemang eller via telefon. Vår internetverksamhet överensstämmer med alla tillämpliga lagbestämmelser i EU och i Republiken Estland.
 • Tervix OÜ samlar inte in eller lagrar några uppgifter om din webbhistorik på tredjeparts webbsidor.
 • Tervix OÜ lämnar inte ut några uppgifter om din webbhistorik på vår webbsida som kan användas i identifieringssyfte.
 • Alla personuppgifter om kunden som kommer till vår kännedom i samband med besök och inköp på Tervix OÜ:s webbutik behandlas som konfidentiell information.
 • Tervix OÜ kan be dig att lämna följande personuppgifter: namn, efternamn, e-post, telefonnummer, postadress, företagets organisationsnummer. Dina personuppgifter lämnas inte ut till tredje part (med undantag för statliga myndigheter om lagen tillåter det). Du har rätt att när som helst begära att dina inkorrekta personuppgifter ska korrigeras eller raderas genom att skriva till: info@tervix.ee. Vi försäkrar att vi behandlar och lagrar dina uppgifter i överensstämmelse med gällande lagbestämmelser. Samlade personuppgifter används för leverans av beställda varor och för fullgörelse av våra åtaganden inför våra kunder. Vi kan även samla in och behandla din kontakt- och beställningshistorik hos oss.
 • Tervix OÜ kan samla avpersonifierade uppgifter som inte kan direkt kopplas till någon viss person (kön, ålder, språkpreferenser, position). Tervix OÜ kan även samla in uppgifter om kunders aktiviteter på vår webbsida. Dessa uppgifter sammanställs och används i syfte att kunna ge bättre information till våra kunder och få information om vilka delar av webbsidan, våra produkter och tjänster är av störst intresse. Sådana uppgifter betraktas i föreliggande integritetspolicy som avpersonifierade uppgifter.
 • Tervix OÜ har en skyldighet att lagra en del av uppgifter på grund av gällande lagbestämmelser (t.ex. för bokföring), sådana uppgifter lagras av Tervix OÜ i enlighet med kraven angivna i lagbestämmelserna.
 • Du har rätt att begära att Tervix OÜ ska upphöra med behandling av dina personuppgifter och radera dina befintliga personuppgifter. Tervix OÜ raderar inte uppgifter om de är nödvändiga för uppfyllelse av ändamålen med insamling och behandling av uppgifter och vi har en förpliktelse att behandla uppgifterna enligt gällande lagbestämmelser i Estland och i EU eller om vi måste behandla dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Tervix OÜ behandlar personuppgifter på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (pincipen om integritet och konfidentialitet).
 • Tervix OÜ kan i kundbetjäningssyfte överföra uppgifter om enskilda användare till tredje part som tillhandahåller tjänster till Tervix OÜ och som har åtagit sig med avtal att hålla mottagna uppgifter konfidentiella. Tredje part kan t.ex. vara vår partner som svarar för frakten av de varor som säljs i vår webbutik.
 • Genom att fortsätta använda Tervix OÜ:s webbsida har du tagit del av föreliggande principer och villkor och godkänner dessa. Vi behåller rätten att ändra villkoren för vår integritetspolicy vid behov.

Om Nyttan Med Naturens Gåvor

Gå till sektionen